Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1016/QĐ-BTC 10/06/2022 Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - tỉnh Lào Cai Tải về
1016/QĐ-BTC 10/06/2022 Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - tỉnh Lào Cai Tải về
1064/QĐ-BTC 10/06/2022 Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai Tải về
993/QĐ-BTC 07/06/2022 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
359/QĐ-BTC 25/03/2022 Quyết định ủy quyền ký Quyết định về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy Tải về
04/2022/TT-BTC 28/01/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
84/QĐ-BTC 26/01/2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021 Tải về
2472/QĐ-BTC 22/12/2021 Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin thống kê tài chính Tải về
2276/QĐ-BTC 07/12/2021 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 Tỉnh Lào Cai Tải về
2014/QĐ-BTC 18/10/2021 Ban hành kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid-19 Tải về
123456789