Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1180/UBND-KT 23/03/2020 Triển khai Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 99
Tải về 0
7/2020/QĐ-UBND 20/03/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 142
Tải về 0
1074/UBND-NC 17/03/2020 Giải quyết một số vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019
Lượt xem: 153
Tải về 0
409/QĐ-UBND 20/02/2020 Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh năm 2020
Lượt xem: 279
Tải về 2
406/QĐ-UBND 20/02/2020 Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị Sa Pa giai đoạn 2019-2025, định hướng năm 2030
Lượt xem: 168
Tải về 0
3948/QĐ-UBND 22/11/2019 Kiện toàn Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 182
Tải về 0
3091/UBND-KSTT 10/07/2019 Phát hành văn bản điện tử của Bộ Tài chính
Lượt xem: 141
Tải về 0
2789/UBND-VX 21/06/2019 Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ
Lượt xem: 113
Tải về 0
1808/QĐ-UBND 21/06/2019 Kiện toàn phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2020
Lượt xem: 153
Tải về 0
1796/QĐ-UBND 20/06/2019 Bãi bỏ văn bản hành chính
Lượt xem: 136
Tải về 0
123