Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
480/BTC-QLCS 13/01/2022 Triển khai hệ thống Phần mềm thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Lượt xem: 42
Tải về 0
14504/BTC-QLCS 22/12/2021 Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tải sản công
Lượt xem: 110
Tải về 3
14434/BTC-CST 20/12/2021 Triển khai thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BTC
Lượt xem: 59
Tải về 0
114/2021/TT-BTC 17/12/2021 Bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT- BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
Lượt xem: 45
Tải về 0
6565/KBNN-KTNN 15/12/2021 Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2021 trên TABMIS
Lượt xem: 271
Tải về 11
109/2021/TT-BTC 09/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN mở tại NHNN và các NH thương mại
Lượt xem: 64
Tải về 2
13929/BTC-QLG 06/12/2021 Thí điểm vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
Lượt xem: 51
Tải về 0
02/CT-BTC 25/11/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 80
Tải về 0
13209/BTC-NSNN 19/11/2021 Báo cáo kêt quả thực hiện chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP
Lượt xem: 45
Tải về 0
12760/BTC-NSNN 08/11/2021 Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
Lượt xem: 44
Tải về 0
12345678910...