Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
7/2020/QĐ-UBND 20/03/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 142
Tải về 0
3948/QĐ-UBND 22/11/2019 Kiện toàn Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 182
Tải về 0
3091/UBND-KSTT 10/07/2019 Phát hành văn bản điện tử của Bộ Tài chính
Lượt xem: 141
Tải về 0
937/STC-VP 23/05/2019 Gửi, nhận văn bản điện tử có ký số tại Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 117
Tải về 0
2170/UBND-KSTT 20/05/2019 Phát hành văn bản điện tử của UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan chuyên môn, địa phương trực thuộc tỉnh
Lượt xem: 99
Tải về 0
2171/UBND-KSTT 20/05/2019 Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
Lượt xem: 93
Tải về 0
3299/QĐ-UBND 18/10/2018 Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 105
Tải về 0
132/KH-UBND 09/05/2017 Kế hoạch duy trì, cải thiện ICT-Index tỉnh Lào Cai năm 2017 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 117
Tải về 0
574/QĐ-TTG 25/04/2017 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Lượt xem: 135
Tải về 0