Tổng số: 77
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2022/TT-BTC 28/01/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lượt xem: 37
Tải về 0
84/QĐ-BTC 26/01/2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021
Lượt xem: 44
Tải về 0
2472/QĐ-BTC 22/12/2021 Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin thống kê tài chính
Lượt xem: 41
Tải về 0
2276/QĐ-BTC 07/12/2021 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 Tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 50
Tải về 2
2014/QĐ-BTC 18/10/2021 Ban hành kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid-19
Lượt xem: 36
Tải về 0
1850/QĐ-BTC 22/09/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vận hành, sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính
Lượt xem: 30
Tải về 0
1799/QĐ-BTC 16/09/2021 Quyết định ban hành quy chế quản lý vận hành, khai thác Cổng Công khai ngân sách nhà nước
Lượt xem: 43
Tải về 0
1477/QĐ-BTC 05/08/2021 Quyết định về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
Lượt xem: 36
Tải về 0
1421/QĐ-BTC 30/07/2021 Quyết định về việc phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Bộ Tài chính
Lượt xem: 33
Tải về 0
1405/QĐ-BTC 29/07/2021 Quyết định Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Lượt xem: 29
Tải về 0
12345678