Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1180/UBND-KT 23/03/2020 Triển khai Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
7/2020/QĐ-UBND 20/03/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Tải về
1074/UBND-NC 17/03/2020 Giải quyết một số vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 Tải về
409/QĐ-UBND 20/02/2020 Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh năm 2020 Tải về
406/QĐ-UBND 20/02/2020 Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị Sa Pa giai đoạn 2019-2025, định hướng năm 2030 Tải về
3948/QĐ-UBND 22/11/2019 Kiện toàn Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai Tải về
3091/UBND-KSTT 10/07/2019 Phát hành văn bản điện tử của Bộ Tài chính Tải về
2789/UBND-VX 21/06/2019 Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ Tải về
1808/QĐ-UBND 21/06/2019 Kiện toàn phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2020 Tải về
1796/QĐ-UBND 20/06/2019 Bãi bỏ văn bản hành chính Tải về
123