Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tải sản công
Số ký hiệu văn bản 14504/BTC-QLCS
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tải sản công
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 14504.BTC-QLCS.pdf
Văn bản mới