Phương án Tổ chức giao thông nội thị thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2009/PA-UBND
Ngày ban hành 10/09/2020
Ngày hiệu lực 10/09/2020
Trích yếu nội dung Phương án Tổ chức giao thông nội thị thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Người ký duyệt Vương Trinh Quốc
Tài liệu đính kèm 2009-kem-phuong-an-to-chuc-giao-thong-noi-thi-thi-xa-sa-pa-tinh-lao-cai.pdf
2009-phuong-an-to-chuc-giao-thong-noi-thi-thi-xa-sa-pa-tinh-lao-cai.pdf
Văn bản mới