CHỈ THỊ Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020
Số ký hiệu văn bản 10/CT-UBND
Ngày ban hành 26/07/2020
Ngày hiệu lực 26/07/2020
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Vương Trinh Quốc
Tài liệu đính kèm 10-ct-ve-mot-so-giai-phap-chu-yeu-chi-dao-dieu-hanh-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kt-xh-va-du-toan-nsnn.pdf
Văn bản mới