QĐ Về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh bản chính, Trích lục khai sinh bản sao của Vàng Thị Nhất
Số ký hiệu văn bản 1398/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2020
Ngày hiệu lực 31/07/2020
Trích yếu nội dung QĐ Về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh bản chính, Trích lục khai sinh bản sao của Vàng Thị Nhất
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lê Mạnh Hảo
Tài liệu đính kèm 1389-qd-thu-hoi-huy-bo-giay-khai-sinh-ban-chinh-trich-luc-khai-sinh-ban-sao-cua-vang-thi-nhat.pdf
Văn bản mới