Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2021 trên TABMIS
Số ký hiệu văn bản 6565/KBNN-KTNN
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2021 trên TABMIS
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 6565.KBNN-KTNN.pdf
Văn bản mới