Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin thống kê tài chính
Số ký hiệu văn bản 2472/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin thống kê tài chính
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2472.QĐ-BTC.pdf
Văn bản mới