Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 122/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 24/12/2021
Ngày hiệu lực 07/02/2022
Trích yếu nội dung Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 122.2021-TT-BTC.pdf
Văn bản mới