Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của TT 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản 125/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của TT 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 125.2021-TT-BTC.pdf
Văn bản mới