Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 120/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 24/12/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 120.2021-TT-BTC.pdf
Văn bản mới