Quy định về hệ thống mẫu biêủ sử dụng trong công tác quyết toán
Số ký hiệu văn bản 96/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Quy định về hệ thống mẫu biêủ sử dụng trong công tác quyết toán
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 96.2021-TT-BTC.pdf
Văn bản mới