Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kiinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gđ 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 107/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 03/12/2021
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kiinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gđ 2021-2030
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 107.2021-TT-BTC.pdf
Văn bản mới