Bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT- BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
Số ký hiệu văn bản 114/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày hiệu lực 01/02/2022
Trích yếu nội dung Bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT- BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 114.2021-TT-BTC.pdf
Văn bản mới