Quyết định về việc kiện toàn, đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Hà thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Hà
Số ký hiệu văn bản 1922/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2016
Ngày hiệu lực 21/06/2016
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn, đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Hà thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Hà
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 1922QĐ-UBND.pdf
Văn bản mới