Báo cáo tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2019
Số ký hiệu văn bản 744/BC-BCĐ
Ngày ban hành 27/12/2019
Ngày hiệu lực 27/12/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2019
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục Và Đào tạo
Người ký duyệt Lê Mạnh Hảo
Tài liệu đính kèm 744_2019122705104481381020191227051401745_Signed.pdf
Văn bản mới