Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản
Số ký hiệu văn bản 112/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 01/02/2022
Trích yếu nội dung Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 112.2021-TT-BTC.pdf
Văn bản mới