Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN mở tại NHNN và các NH thương mại
Số ký hiệu văn bản 109/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 01/02/2022
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN mở tại NHNN và các NH thương mại
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 109.2021-TT-BTC.pdf
Văn bản mới