TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ PHẬN MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sở Tài chính tỉnh Lào Cai bắt đầu triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa từ ngày 01/01/2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa chỉ giao dịch:

- Trụ sở khối 10, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

- Số điện thoại: 0203 889123.

2. Các thủ tục hành chính, quy trình công việc áp dụng thực hiện tại Bộ phận một cửa:

1) Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

2) Định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

3) Xác định giá trị tài sản xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và tài sản thanh lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4) Điều chuyển, bán, chuyển nhượng và thanh lý tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

5) Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu.

                6) Thẩm định kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

7) Thẩm định dự toán chi tiết và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

                 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 7,427
  • Tất cả: 331,646
Đăng nhập