BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2016

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ –HĐND ngày 17/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2016;

Căn cứ Công văn số 5122/UBND-TH ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa XV, giao Sở Tài chính tổng hợp báo cáo việc thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí

Để có số liệu kịp thời báo cáo UBNDtỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, Thành phố và tổchức đoàn thể có tên nêu trên khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Báo cáo kết quả công tác thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 của đơn vị mình, gửi Sở Tài chính trước ngày 01/12/2016 đồng thời gửi bản mềm qua hộp thư điện tử: htphuong-stc@laocai.gov.vn để báo cáo UBND tỉnh. Nội dung báo cáo theo Đề cương hướng dẫn tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí.

(Nội dung Thông tư số 188/2014/TT-BCT  ngày10/12/2014 tải về tại đây Thông tư số 188.zip)

- Số liệu báo cáo từ 01/01/2016 đến hết ngày 31/10/2016; số ước thực hiện đến 31/12/2016. Trong quá trình thực hiện có khó khăn trao đổi với đ/c Hoàng Thị Phượng - Thanh tra Sở Tài chính theo sốđiện thoại 020.3662565

            Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./.    

Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 396
  • Trong tuần: 7,422
  • Tất cả: 331,641
Đăng nhập