HƯỚNG DẪN BÁO CÁO NHU CẦU VÀ NGUỒN KINH PHÍ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG NĂM 2016

Căn cứ Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995;

Căn cứ Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/02/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 5/2016/NĐ-CP ngày15/6/2016 của Chính phủ;

Để có cơ sở xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương,các khoản phụ cấp theo lương, chế độ tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo như sau:

Nội dung báo cáo tải về tại đây 1947.pdf, Mẫu biểu báo cáo tải về tại đây Mau-bieu-CCTL-1210-2016.rar


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 7,398
  • Tất cả: 331,617
Đăng nhập