THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI NĂM 2015
Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài chính tỉnh Lào Cai thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển viên chức Sở Tài chính năm 2015 cụ thể như sau:
Nội dung thông báo tải về tại tập tin đính kèm 512.PDF


Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 425
  • Trong tuần: 7,451
  • Tất cả: 331,670
Đăng nhập