THÔNG BÁO ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI NĂM 2015
Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai;
Thực hiện Thông báo số 512/TB-HĐTDVC ngày 17/9/2015 của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển viên chức Sở Tài chính tỉnh Lào Cai năm 2015;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài chính tỉnh Lào Cai thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tài chính năm 2015 và các thông tin liên quan cụ thể như sau:

Nội dung thông báo tải về tại tập tin đính kèm 526.PDF







Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 7,425
  • Tất cả: 331,644
Đăng nhập