SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2017

Ngày 06/2/2017, Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác tài chính, ngân sách năm 2017 do đồng chí Ngô Đức Ảnh– Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở và trưởng các phòng thuộc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính.

Đồng chí Ngô Đức Ảnh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọngcủa đất nước và của tỉnh: Việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đặc biệt là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh. Với tinh thần chủ động,đoàn kết, trách nhiệm của tập thể Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; sự đồng thuận, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh uỷ, sự giám sát tích cực của HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã vượt lên những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm2016; tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành ngân sách hiệu quả, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước.

Tại Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu Ban lãnh đạo Sở, đại diện các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Kết luận Hội nghị đồng chí Ngô Đức Ảnh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt các phòng chuyên môn, trung tâm tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ; Chỉ thị số17/CT-UBND ngày 20/12/2016 của UBND của UBND tỉnh Lào Cai về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 10/01/2017 tỉnh Lào Cai về Chương trình công tác năm2017. Tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBNDtỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đối với các ngành, các cấp, các đơn vị trong việc phấn đấu vượt dự toán ngân sách năm 2017 được Trung ương và tỉnh giao. Tập trung rà soát để tham mưu các giải pháp tăng thu, đầu tư tạo nguồn thu từ thuế, phí và tài sản nhà, đất; tăng thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu trên địa bàntỉnh; huy động đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 7,424
  • Tất cả: 331,643
Đăng nhập