SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 9 THÁNG, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Ngày 05/10/2016 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách 9tháng, phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính; Lãnh đạo Quỹ Phát triển đất; Trưởng các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Ngày 05/10/2016 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách 9tháng, phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính; Lãnh đạo Quỹ Phát triển đất; Trưởng các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Chánh Văn phòng Sở Tài chính đã báo cáo tóm tắt một số kết quả đạt được của Sở Tài chính và phòng Tài chính– Kế hoạch các huyện, thành phố, qua đó kết quả thu, chi ngân sách trên địa bàn(đến 30/9/2016) đạt được như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt4.012.390 triệu đồng, bằng 90,1% dự toán Trung ương, bằng 64,7% dự toán tỉnh giao và bằng 104,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Tổng thu ngân sách địa phương đạt 8.721.634 triệu đồng, bằng 103,9% dự toán trung ương, bằng 77,6% dự toán tỉnh giao và bằng106,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng chi ngân sách địa phương đạt 6.709.701 triệu đồng, bằng 79,9% dự toán trung ương giao, bằng 59,7% dự toán tỉnh giao và bằng 104,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Đinh Thị Nhài – Phó Giám đốc Sở Tài chính thay mặt Lãnh đạo Sở đã ghi nhận những nỗ lực của các phòng chuyên môn, phòng TC – KH các huyện, TP trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn,góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Lào Cai năm 2016. Tại Hội nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng phòng TC –KH các huyện, TP cũng đã tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận tại Hội nghị, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết trong triển khai nhiệm vụ được giao.

                 Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 9tháng đầu năm, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị,các các ý kiến thảo luận tại cuộc họp. Đồng chí Ngô Đức Ảnh – Giám đốc Sở Tài chính đã phát biểu kết luận hội nghị, yêu cầu các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trong 3 tháng cuối năm tham mưu cho Lãnh đạo Sở, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 về một số giải pháp chỉ đạo điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016;Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/6/2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai và các văn bản chỉ đạo,điều hành khác của UBND tỉnh. Đồng thời đồng chí cũng đã giao một số nhiệm vụ cụthể, trọng tâm cho các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở, phòng Tài chính –Kế hoạch các huyện, thành phố triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả./.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 Hoàng Việt Dũng - Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 368
  • Trong tuần: 7,394
  • Tất cả: 331,613
Đăng nhập