Tổng số: 120
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2172/UBND-TH 21/05/2018 Hướng dẫn thủ tục về đất đai, tài sản, lao động trong quá trình chuyển Ban quản lý các bến xe khách tỉnh Lào Cai thành công ty cổ phần. Tải về
3977/BTC-QLCS 18/05/2018 Giảm tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng Tải về
2583/BKHĐT-TH 09/05/2018 Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 chuyển sang năm 2018 Tải về
4887/BTC-ĐT 27/04/2018 Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017 Tải về
1154/BTTTT-KHTC 18/04/2018 Thực hiện các nội dung thuộc dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin của Chương trình MTQG GNBV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
37/2018/TT-BTC 16/04/2018 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-cP ngày 31/12/2017 của Chính phủ... Tải về
526/QĐ-BTC 16/04/2018 Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Tải về
1020/QĐ-UBND 13/04/2018 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn năm 2050 Tải về
516/QĐ-BTC 13/04/2018 Giải thể 43 phòng giao dịch KBNN thuộc KBNN cấp tỉnh Tải về
34/2018/TT-BTC 30/03/2018 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Tải về
12345678910...