Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
132/KH-UBND 09/05/2017 Kế hoạch duy trì, cải thiện ICT-Index tỉnh Lào Cai năm 2017 và các năm tiếp theo Tải về
2013/UBND-TNMT 09/05/2017 Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, Nghị quyết 09-NQ/TU, Nghị quyết 11-NQ/TU Tải về
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Tải về
574/QĐ-TTG 25/04/2017 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ Tải về
4858/BTC-NSNN 13/04/2017 Kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017" Tải về
4754/BTC-KBNN 11/04/2017 V/v hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ nước ngoài Tải về
13/2017/TT-BTC 15/02/2017 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Tải về
344/2017/TT-BTC 30/12/2016 Quy định về quản lý Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn Tải về
342/2016/TT-BTC 30/12/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Tải về