Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
942/QĐ-BTC 24/05/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
55/2017/TT-BTC 19/05/2017 Thông tư quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội Tải về
47/2017/TT-BTC 15/05/2017 Thông tư hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo NQ số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ Tải về
132/KH-UBND 09/05/2017 Kế hoạch duy trì, cải thiện ICT-Index tỉnh Lào Cai năm 2017 và các năm tiếp theo Tải về
2013/UBND-TNMT 09/05/2017 Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, Nghị quyết 09-NQ/TU, Nghị quyết 11-NQ/TU Tải về
42/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương .... Tải về
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Tải về
574/QĐ-TTG 25/04/2017 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ Tải về
4858/BTC-NSNN 13/04/2017 Kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017" Tải về
4754/BTC-KBNN 11/04/2017 V/v hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ nước ngoài Tải về
12